Compensarea medicamentelor este una dintre măsurile prevăzute în Proiectul de Modernizare a Sănătății în Moldova, ce are ca scop final îmbunătățirea stării de sănătate și bunăstării populației. Toți cetățenii asigurați au dreptul la medicamente compensate, adică achitate parțial sau integral din bugetul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).

„În 2016 bugetul destinat medicamentelor compensate a crescut cu circa 50%. De asemenea, a fost extinsă lista medicamentelor compensate”, a declarat Dumitru Parfentiev, director general CNAM.

Gradul de compensare

De medicamente compensate beneficiază copiii cu vârsta de până la 18 ani, gravidele (pentru profilaxia şi tratamentul anemiilor, profilaxia malformaţiilor), persoanele cu boli acute şi cronice, precum: diabet zaharat şi complicaţiile lui, anemie, astm bronşic, boli cardiovasculare, oftalmologice, respiratorii, psihice şi neurologice, endocrine, ale sistemului digestiv, ale aparatului urinar, boli rare ca epidermoliza buloasă, scleroza multiplă, mucoviscidoza, miastenia gravis, boli de sistem şi autoimune.

Pentru adulţi medicamentele sunt compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri și la domiciliu, şi de 50%, 70% şi 100% în cazul unor maladii cronice. Copiii cu vârste de până la 18 ani beneficiază de medicamente compensate integral.

Medicamentele compensate sunt prescrise, pentru o perioadă de trei luni, în tratamentul de durată în condiţii de ambulator, iar din 1 octombrie 2016 şi în tratamentul episodic efectuat în staţionare de zi, în cabinete de proceduri sau la domiciliu (pentru cel mult o lună).

Cine prescrie

Reţeta pentru medicamentele compensate este prescrisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul pediatru, endocrinolog, psihiatru, neurolog (medicul specialist). Medicul scrie pe reţetă denumirea comună internaţională, adică substanţa activă – principalul component al medicamentului care tratează boala. Medicamentele din farmacie au denumire comercială, care poate fi aceeaşi cu denumirea comună internaţională a preparatului sau poate avea altă denumire, inventată de producător. Solicitați farmacistului să prezinte toată gama de medicamente cu aceeaşi substanţă activă, pentru a putea alege medicamentul la preţ convenabil. Pe o reţetă este scrisă denumirea comună internaţională a unui singur medicament. 

Paşii necesari pentru a beneficia de medicamente compensate

● Să fiți înscris/ă la un medic de familie.
● Să fiți asigurat/ă medical.
● Prezentați în farmacie reţeta şi buletinul de identitate sau certificatul de naştere ori formularul 09.
● La farmacie, cu reţeta prescrisă de medic, aveți posibilitatea să alegeți medicamentul din lista de preparate care au aceeaşi substanţă activă, dar preţuri diferite.
● Farmacistul vă va restitui un exemplar de reţetă. Alt exemplar este transmis de farmacist către CNAM, iar cel de-al treilea rămâne la medicul care prescrie reţeta.
● Reţeta pentru medicamente compensate este valabilă în toate farmaciile contractate de CNAM pe întreg teritoriul ţării.

Listă extinsă

Lista medicamentelor compensate a fost extinsă, începând cu 1 octombrie 2016, cu încă 76 de denumiri comune internaționale, ajungând până la 134. Informații despre medicamentele aflate în noua listă puteți cere medicului de familie sau farmacistului. De asemenea, lista completă se găsește pe site-ul CNAM. Informaţii despre medicamentele compensate pot fi obţinute şi la numărul de telefon al CNAM – 0.800.99999.

Reforma sănătății

Proiectul de Modernizare a Sănătății în Moldova este implementat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Ministerului Sănătății și a CNAM. Proiectul își propune dezvoltarea, promovarea politicilor și implementarea reformei în sănătate. Reieșind din contextul actual al sistemului de sănătate și din analiza stării de sănătate a populației, principalii determinanți ai stării de sănătate (factori socio-economici, comportamentali, din mediul fizic de viaţă şi de muncă şi caracteristicile individuale), au fost stabilite, de către Guvern, domeniile de sănătate prioritare în care se vor regăsi acțiunile reformei: spitalele, asistența medicală primară și accesul pacienților la medicamente compensate.