Care este principala deosebire dintre școala internațională Heritage și o școală obișnuită, în ce privește conceptul și modelul de învățământ?

De fapt, aceasta este întrebarea pe care părinții ne-o adresează atunci când calcă pragul școlii. Pentru noi, profesorii Școlii Internaționale Heritage, cel mai important este să susținem individualitatea, dar să respectăm patrimoniul cultural al fiecărei familii, de aici vine și denumirea școlii – Heritage, adică „Patrimoniu”. Elevii vor avea posibilitatea să studieze după programul național și internațional, în condiții extraordinar de bune. Copiii care vin la Școala Internațională Heritage vor avea susținerea profesorilor, vor fi activ implicați în procesul de învățare axat pe gândirea creativă, formarea elevului independent, responsabil și creativ.

Cum este alcătuit programul școlar?

În clasele primare, copiii vor învăța conform programului școlar național: limba română sau rusă, matematica, științele și istoria care se predau în limba maternă. Specialiștii din școala noastră au o vastă experiență, iar pe lângă gradul didactic și numele recunoscut în domeniul pedagogiei, profesorii au discipoli care deja au obținut rezultate frumoase, ceea ce îi motivează să fie în permanență mai buni și să se dezvolte alături de elevi.

Planul de învățământ al Școlii Internaționale Heritage din Chișinău se axează pe un concept mixt, aliniat standardelor educaţionale de stat, aprobate de Ministerul Educaţiei, utilizând metodologia de predare interdisciplinară IPC oferită de Fundația Fieldwork Education (Marea Britanie) acreditată la nivel internațional, urmărind formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare. Implementarea metodologiei IPC a fost realizată în mai mult de 90 țări ale lumii, inclusiv în școli din Marea Britanie, Olanda, SUA. Metodologia IPC a fost acreditată la nivel internațional de către Consiliul Școlilor Internaționale. Predarea disciplinelor școlare va avea o abordare interdisciplinară, ce presupune predarea integrată, o direcție principală a renovării activității profesorilor și o condiție esențială pentru învățământul modern. Pornind de la o unitate tematică, profesorul realizează un design instrucţional, la nivelul activităților de predare – învățare temele comune pentru diferite obiecte de studiu vor determina realizarea unor obiective de nivel înalt cum ar fi: rezolvarea de probleme, însușirea unor metode de învățare eficiente etc. Abordarea interdisciplinară creează un context al învățării în care elevul simte necesitatea de a învăța de sine stătător, se exprimă liber, lucrează eficient individual și în echipă, ceea ce contribuie la creșterea eficienței învățământului și orientarea spre obținerea de rezultate. Fieldwork Education va oferi materiale suport pentru profesori și traininguri (seminare, workshop-uri). În august, toți profesorii vor avea programul de dezvoltare profesională.

Ați pomenit că instruirea va avea loc în limba maternă a copilului, dar o bună parte din învățare se va face în engleză. Când vor începe elevii să studieze limba engleză?

Elevii vor începe să studieze limba engleză din clasa a I-a, cu ajutorul profesorilor din Republica Moldova și profesorilor internaționali. Elevii vor avea la dispoziție resurse variate: unitățile tematice IPC, manuale Cambridge și naționale, resurse educaționale online interactive și proiecte internaționale. Din clasa a V-a obiectele de bază sunt predate în limba engleză conform curriculumului național cu teme și discipline din curriculumul Cambridge. Pentru acreditarea Cambridge fiecare școală trece prin procese extrem de riguroase de evaluare a ofertei educaționale, resurselor umane și condițiilor pe care le oferă pentru desfășurarea procesului de învățare, standardele de calitate, progresul și rezultatele elevilor sunt verificate anual. La finalizarea studiilor elevii vor obține certificate de absolvire naționale și internaționale.

Cum va decurge o zi obișnuită din viața unui elev și care va fi orarul lui de lecții?

Ziua va începe la 8:30, la fel ca în alte școli. Vacanțele vor fi în aceleași perioade ca și în celelalte instituții de învățământ. Lecția va dura 45 de minute, elevii vor lua micul dejun și prânzul în cafeteria spațioasă, pentru clasele primare prânzul va dura 45 de minute, inclusiv o recreație pe terenul de joacă, pentru clasele gimnaziale - 30 de minute. După un program destul de încărcat la școală intervalul de timp dedicat temelor pentru acasă trebuie să fie corect și eficient, profesorii vor avea posibilitatea să cunoască volumul temelor pentru acasă la celelalte discipline, astfel vom evita supraîncărcarea elevului. Eficiența temelor pentru acasă ne ajută să formăm atitudinea pozitivă față de învățare, calitatea nu înseamnă orele în șir cu temele în față. 

La ce activități extrașcolare vor putea lua parte elevii Școlii Internaționale Heritage?

După lecții elevii vor avea timpul rezervat pentru pregătirea temelor pentru acasă, la necesitate cu ajutorul profesorilor, și de activități extrașcolare la alegere: limba franceză/germană/rusă, engleza intensivă, jurnalism, dezbateri, matematica, chimia și fizica aplicative, volei, baschet, șah, canto, gimnastică, instrumente muzicale, design și altele. Varietatea activităților permite dezvoltarea armonioasă în mediul protejat, prietenos elevului. Școala devine o comunitate în care comunicarea nu este limitată doar la nivel de clasă, comunicăm în limba română, rusă și engleză.

Cum va avea loc notarea elevilor?

Notele și calificativele vor evalua nivelul cunoștințelor la diferite obiecte, pentru clasele primare vor fi doar calificative. E important să comunicăm notele sau calificativele copilului pentru a-și putea evalua performanțele, elevul are încredere în ceea ce face dacă cunoaște progresul real și descriptorii de performanță pentru fiecare unitate de învățare. Sistemul de notare prin calificative, bazat pe descriptori de performanţă, asigură coerenţa, comparabilitatea în notare şi permite o apreciere mult mai obiectivă, pe niveluri de performanţă superioară, medie şi minimă. 

Cât de mult vor putea fi implicați părinții în activitatea școlară a copiilor?

Părinții sunt partenerii școlii în educația copiilor, noi nu limităm implicarea părinților în viața școlii. Vom avea un registru tradițional, dar și catalogul școlar online SIMS (Management Information System). Fiecare părinte va avea acces la contul elevului, îi poate vedea rezultatele și mai mult decât atât – dacă are întrebări, poate să-i scrie profesorului, ulterior profesorul va răspunde în funcție de timpul disponibil. Până a avea o ședință generală sau individuală, părintele va avea acces la datele despre succesele copilului său dar și posibilitatea de a comunica eficient cu profesorii/învățătorul copilului. SIMS sporește implicarea părinților în activitatea școlii și eficiența învățării. Când copilul vine la școală, părintele primește un mesaj că elevul a ajuns; la fel e și când pleacă de la școală, adițional vom avea și servicii de transport. Mulți părinți sunt ocupați și pentru ei e convenabil să existe autobuzul școlar cu o rută comodă. Un profesor va însoți fiecare rută, dimineață și după amiază.

De asemenea, fiecare unitate de învățare /proiect prevede implicarea activă a părinților, deoarece îi invităm să vadă rezultatele. La final mereu se va face o prezentare de proiect pentru părinți și copii, în formă de spectacol sau expoziție de proiecte, evaluarea alternativă devine ca o formă de evaluare motivantă pentru elevi. În acest mod, părintele înțelege mai bine procesul de învățare. Școala s-a schimbat foarte mult de când părinții viitorilor elevi ai Școlii Internaționale Heritage au fost elevi, iar de atunci au avut loc și schimbări ale modelului de învățământ.

Noi nu avem dreptul de a preda după același model vechi, fiindcă elevii de azi sunt copii care vor trăi în alte circumstanțe, în altă societate, extrem de competitivă. Ne axăm pe învățarea interdisciplinară, pentru că fiecare disciplină nu există de sine stătător, ci este parte din viață. Dacă îi oferim copilului doar teoria și îi promitem că într-o zi îi va prinde bine, nu obținem implicarea activă a elevului. Dacă el rezolvă probleme specific celor din viața reală și are posibilitatea de a aplica cunoștințele însușite într-un mod creativ, învățarea devine conștientă și activă.

Povestiți-ne despre aspectul dotării tehnice a școlii. Pe lângă faptul că la Heritage ne luăm rămas bun de la tablă și cretă, ce tehnologii îi așteaptă pe elevi?

Elevii vor beneficia de facilități modern de studiu, clase dotate cu mobilier contemporan conform celor mai exigente cerințe pentru a susține modul de viață sănătos și pentru a oferi o poziție sănătoasă și siguranță copilului. Biblioteca propune sala de lectură confortabilă, un număr mare de volume în limba română și rusă, cărți în limba engleză sau ediții bilingve. Avem cele mai bune manuale Cambridge, procurate de școală, pentru care părinții nu achită. Avem laboratoare performante de fizică, chimie, informatică. Am primit deja echipamentul și vom avea materiale vizuale pentru fiecare disciplină, inclusiv tablă interactivă sau tablă și proiector în fiecare sală.

Cum are loc procesul de admitere la școală internațională Heritage?

Părinții interesați au venit încă la Ziua Ușilor Deschise, care s-a desfășurat în aprilie. Informația despre admitere este și pe site-ul liceului, dar invităm părinții și copiii să facă turul școlii unde pot să afle toate detaliile despre curriculumul inovativ, modul de implementare, programul și activitățile extrașcolare. În acest an, elevii sunt admiși fără examen, doar în baza unei cereri. Ușile Școlii Internaționale Heritage sunt deschise pentru elevii claselor a I-VII. Chiar dacă sunt solicitări pentru clasele a VIII-XII, anul acesta am limitat admiterea doar la clasele I-VII să avem timpul necesar studiilor de calitate.

La admitere, fiecare copil susține o testare internațională testul de competență lingvistică WIDA (World-Class Instructional Design and Assessment), în limba engleză, la nivelul celor patru deprinderi integratoare: vorbirea, citirea, audierea și scrierea. La verificare pentru profesor există instrucțiuni foarte clare, pentru obținerea rezultatelor obiective. După testare, elevul primește evaluarea competențelor lingvistice, iar profesorul, la început de an, deja are toate informațiile necesare despre pregătirea elevului.

Perioada de admitere la Școala Internațională Heritage a fost extinsă. Așteptăm toți doritorii de a învăța într-o școală deosebită!

 

Heritage oferă un ciclu de studii complet – clasele I-XII, iar pentru primul an de activitate, care începe la 1 septembrie 2017, copiii sunt așteptați să se înscrie în clasele I-VII. Programați-vă acum pentru un tur de prezentare la Școala Internațională „Heritage”, apelând +373 62022210!

Echipa școlii vă așteaptă de luni până sâmbătă la adresa: bd. Dacia 45A, Chișinău. Mai multe informații despre Școala Internațională Heritage și procesul de admitere aflați aici: www.heritage.md.