Aceste intenții ale statului, exprimate prin elaborarea diferitor strategii, proiecte etc., cum ar fi și stabilirea obiectivului naţional, conform prevederilor Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020: „Creşterea, către anul 2020, a proporţiei alăptării exclusive în primele şase luni până la 70% şi duratei medii a alăptării până la cel puţin patru luni” sunt doar un paravan după care statul încearcă să se ascundă, mărind taxele și impunând un șir de noi condiții pentru a avea posibilitatea de a obține vreun ajutor din partea statului „binevoitorˮ.

Or, legislația Republicii Moldova este departe de adevăr în ceea ce privește susținerea tinerelor mame, care să-și permită luxul de a sta acasă pentru a alăpta copiii și a le acorda atenția de care au nevoie.

Da, anume luxul de a îngriji de copii lor, deoarece în contextul prevederilor legale actuale în domeniul achitării indemnizațiilor pentru concediul de maternitate, pentru concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani etc., femeile, angajate în câmpul muncii, urmează să-și facă rezerve financiare sau să se bazeze pe ajutorul celor apropiați în perioada de timp petrecută acasă în scopul creșterii copilului până la vârsta de 3 ani și nicidecum nu se pot încrede în ajutorul oferit de către stat.

În acest sens, evidențiem că în vederea eliminării unei modalități pentru soție, viitoarea mamă neangajată de a obține un ajutor financiar de la serviciul soțului, au mai avut loc anumite modificări și completări a diferitor acte legislative în domeniu, prin care au fost impuse anumite condiții obligatorii pentru aceasta.

Astfel, pentru soții este stabilit dreptul de a primi indemnizația pentru concediul de maternitate de la serviciul soțului doar dacă acestea nu au fost angajate în ultimele 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate.

Prin urmare, în cazul când indemnizația pentru concediul de maternitate se stabilește în luna a 7-a de sarcină, concluzionăm că soția înainte de a concepe copilul urmează să se elibereze de la serviciu pentru a întruni cele 9 luni de neactivare, solicitate de legiuitor, pentru a avea posibilitatea de a dispune de indemnizația pentru concediul de maternitate de la serviciul soțului, neștiind cât timp va dura procedura de concepere, tratament, după caz și alte situații neprevăzute.

Așadar, prin modificările operate în cadrul art. 16 al Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289 din 22.07.2004, a fost inclus un nou alineat, care stabilește că: ,,(5) În sensul prezentului articol, se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate nu a fost încadrată în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art.4 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă din motive ce nu i se pot imputa (art.86, alin.(1), lit.b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii), fapt confirmat prin carnetul de muncă şi prin declaraţia scrisă pe propria răspundere că nu este persoană asigurată. [Art.16 modificat prin Legea nr.332 din 23.12.2013, în vigoare 01.04.2014].

O altă acțiune a statului, în sensul diminuării posibilităților deja a angajatului de a se bucura de anumite indemnizații sociale, a fost mărirea stagiului de cotizare obligatoriu de la 3 luni până la 9 luni pentru a obține dreptul la prestații de asigurări sociale, prin Legea nr.332 din 23.12.2013, în vigoare 01.04.2014, care a modificat conținutul art. 6 al Legii din 22.07.2004.

Astfel, alin. (2) al art. 6 al Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale se stabilește clar: ,,Asiguraţii care au un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani beneficiază de dreptul la prestaţii de asigurări sociale dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat sau datei naşterii copilului în cazul riscului asigurat creşterea copilului

Iată și rezultatele ,,eforturilorˮ depuse de către stat (prin intermediul Ministerului Sănătății, Ministerul Protecției Sociale) în vederea susținerii tinerilor mame, în special, în sensul realizării obiectivelor numeroaselor proiecte și strategii de creștere a nivelului condițiilor de trai, în mod deosebit pentru copii, care sunt un motiv de mândrie pentru funcționarii respectivi, care activează în cadrul ministerelor vizate.

Într-un final, ar fi rezonabilă o propunere pentru reprezentanții statului nostru: ,,Dacă doriți să demonstrați faptul că susțineți mamele în această Săptămână Mondială a Alăptării, întreprindeți acțiuni reale de facilitare și încurajare a acestor mame, precum și a tuturor cetățenilor - Anulați toate modificările legislative, prin care adunați bani la bugetul statului și permiteți-le cetățenilor să supraviețuiască, cel puțin…!ˮ

Tatiana Enachi, Avocat

Membru al Grupului de Consultanță și Avocatură LEXCONSULT

www.lexconsult.md