Astfel, principiile fundamentale privind respectarea dreptului de proprietate al cetăţeanului sunt aplicate cu ajutorul multor norme din legi şi al altor acte normative. Însă, din păcate, o mare parte din cetățeni nu își cunosc drepturile și nu se pot apăra în litigiile care țin de proprietățile lor, adică nu pot dispune de garanțiile asigurate de către stat în acest domeniu. 

În acest sens, ar fi necesar de atenționat asupra faptului că fără înregistrare dreptul de proprietate nu este recunoscut şi nu poate fi realizat pe deplin, deoarece persoana care are un bun imobil neînregistrat pe numele său nu poate vinde acest bun, nu-l poate dărui, iar moştenitorii unui asemenea bun se confruntă cu foarte multe dificultăți (plus cheltuieli considerabile) la întocmirea actelor de succesiune. 

Una din cele mai serioase consecințe ale neînregistrării dreptului de proprietate ar fi că, fără înregistrare dreptul de proprietate nu poate fi apărat pe căile prevăzute de lege, deoarece instituțiile statului, inclusiv instanțele de judecată, nu vor putea lua decizii împotriva celor care încalcă drepturile unei persoane care nu este înregistrată în calitate de proprietar al bunului respectiv.

Așadar, unde urmează să se adreseze cetățenii în vederea înregistrării drepturilor de proprietate? Răspunsul este următorul- în cadrul Întreprinderii de Stat „Cadastru”.

Cadastrul bunurilor imobile este un sistem complex unic unde se înscriu în evidentă, prin înregistrare de stat, toate bunurile imobile şi drepturile asupra bunurilor imobile care aparţin cetăţenilor, persoanelor juridice, statului.

Astfel, exisă un Registru al bunurilor imobile, care reprezintă un sistem de înscriere a informaţiilor/datelor cu privire la:

  • bunurile imobile şi primii deţinători (proprietari) ai acestor bunuri;
  • transmiterea drepturilor asupra bunurilor imobile prin vânzare, donaţie, moştenire etc.;
  • evaluarea bunurilor imobile.

În cadrul acestui Registru al bunurilor imobile se conțin informaţii/date cu privire la fiecare bun imobil separat. Conţinutul şi structura datelor înregistrate în registrul bunurilor imobile sunt aprobate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (de exemplu, dacă una şi aceeaşi persoană deţine două terenuri agricole şi o casă cu teren de lângă casă, în registrul bunurilor imobile va fi înregistrat separat fiecare din aceste trei bunuri.

Prin urmare, pentru a afla informațiile existente în Registrul bunurilor imobile, este prevăzută posibilitatea de a solicita un Extras. Extrasul este semnat de registrator şi conţine ştampila oficiului cadastral teritorial. Extrasul din Registrul bunurilor imobile este un document ce confirmă înregistrarea în Registru a drepturilor cetăţenilor, întreprinderilor şi organizaţiilor asupra bunurilor imobile ce le aparţin. Extrasul reflectă informaţia din registrul bunurilor imobile cu privire la un bun concret şi poate fi eliberat pentru fiecare bun imobil înregistrat. Extrasul este împărţit în capitole identificate cu litere (A, B, C) şi conţine informaţii divizate în trei subcapitole principale.

Prezintă un deosebit interes anume subcapitolul III, unde se înscriu datele referitoare la grevarea dreptului de proprietate, adică referitor la interdicţiile aplicate faţă de bunul ce aparţine proprietarului. Astfel, de regulă, la acest capitol se indică menţiuni că nu sunt înscrieri, ceea ce înseamnă că nu există drepturi sau pretenţii ale altor persoane asupra bunului (bunul nu a fost pus în gaj, nu est sechestrat etc.). Însă, în cazul în care la acest capitol sunt menţiuni privind gajul, sechestrul etc., extrasul face referinţă la documentul care a stat la baza înscrierii (contractul de gaj, încheierea instanţei de judecată etc.). Prezenţa acestor înscrieri îl împiedică pe proprietar să încheie acte juridice în privinţa bunului imobil.

În concluzii, aș veni cu o recomandare pentru toți cetățenii, și anume: nu ezitați să perfectați toate actele pentru bunurile imobile pe care le dețineți sau le obțineți (ex. moștenire), în vederea evitării unor situații neplăcute ulterior și, cel mai important, nu efectuați tranzacții cu bunurile imobile fără a dispune de informații complete despre aceste bunuri, solicitați întotdeauna un Extras recent din Registrul bunurilor imobile. 

Enachi Tatiana, Avocat

Membru al Grupului de Consultanță

și Avocatură LEXCONSULT