În medie, pe an, la cimitirul „Doina” sunt îngropați 4 - 5 mii de persoane. O parte a cimitirului este proprietatea statului german, aceasta găzduiește rămășițele ostașilor germani căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial. De asemenea, aici sunt îngropați peste 10 mii de evrei.

Către mijlocul anului 2015 administrația cimitirului a solicitat autorităților municipale și Primăriei Grătiești să extindă teritoriul acestuia cu încă 50 de hectare. Iar pentru întreținerea cimitirului, pe an sunt cheltuiți peste 11 milioane de lei.