În rezultatul controalelor au fost sancționați disciplinar 3 lucrători medicali (din IMSP Chișinău, Cantemir și Taraclia). Au fost aplicate 2 amenzi în suma totală de 12000 lei: de CMSP Chișinău - 7000 lei și de CSP Taraclia - 5000 lei).
 
Centrele de Sănătate Publică raionale şi municipale au emis 139 prescrieri sanitare conducătorilor IMSP pentru înlăturarea încălcărilor depistate privind aplicarea prevederilor legale de interzicere a fumatului în instituțiile medico-sanitare publice și pe teritoriul acestora. De asemenea, au fost efectuate întâlniri cu administrația și colectivele IMSP evaluate şi li s-a explicat repetat prevederile Legii antitutun și sancțiunile în caz de nerespectare.
 
Ministerul Sănătății va monitoriza în continuare implementarea Legii privind controlul tutunului, luând în considerare importanța implementării prevederii de interzicere a fumatului în instituțiile medico-sanitare publice şi beneficiile aplicării legii de către acestea, cu primirea măsurilor de rigoare în cazul încălcării prevederilor legislaţiei în domeniul controlului tutunului.