Usatîi spune că ar fi discutat cu Proca, înregistrând conversația și ducând-o organelor de urmărire penală române.

„Au depus măr­tu­rii și alți mar­tori, dar nu pot să fac public numele rău, pen­tru a nu pre­ju­di­cia mer­sul anche­tei. Totul a fost docu­men­tat. Res­pec­tiv, Proca a dis­cu­tat nu cu inter­me­di­rii săi aşa cum spun pos­tu­rile lui Pla­ho­t­niuc, dar cu repre­zen­tanţii insti­tu­ţi­i­lor de drept din Româ­nia. Până acum totul a fost ţinut în strict secret”, spune Usatîi. 

Amintim că ieri Jude­că­to­ria sec­to­ru­lui Cen­tru a eli­be­rat un man­dat de arest pen­tru 30 de zile, pe numele lide­ru­lui „Par­ti­du­lui Nos­tru”, pri­ma­ru­lui de Bălți, Renato Usa­tîi. Accesta a fost dat, de asemenea, în căutare internațională. 

Primarul de Bălți este acu­zat de com­pli­ci­tate cu un grup cri­mi­nal orga­ni­zat în infrac­țiu­nea de ten­ta­tivă de omor la comandă.