În anul 2016 la Bugetul Public Național au fost acumulate venituri în sumă de 27,6 miliarde lei. În raport cu anul 2015, această cifră reprezintă o creștere cu 2,7 miliarde lei sau cu 11,0%. 

Drept urmare, sarcina de încasări la Bugetul Public Național, stabilită Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2016 - 27,35 miliarde lei, a fost supra executată cu 272,4 milioane lei. 

La bugetul de stat în anul 2016 au fost încasate 11,55 miliarde lei, ceea ce constituie cu 1,26 miliarde lei mai mult comparativ cu anul 2015 (fără taxa de licență ca plată unică încasată în anul 2015 de la companiile din domeniul telecomunicațiilor), sau o creștere de 12,2%. Comparativ cu sarcina stabilită (11,513 miliarde lei) au fost acumulate venituri cu 35,5 milioane lei mai mult. 

La bugetele unităților administrativ teritoriale în anul 2016 încasările au depășit cu 12,4% rezultatul anului 2015. Astfel, au fost încasate 3,27 miliarde lei, fiind înregistrată o creștere cu 360 milioane lei. Sarcina stabilită (3,056 miliarde lei) a fost depășită cu 210,5 milioane lei. 

Tot în anul 2016, în bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 9,653 miliarde lei, ceea ce constituie cu 737,8 milioane lei mai mult comparativ cu anul precedent, sau o creștere de 8,3%. În comparație cu sarcina stabilită (9,614 miliarde lei), s-au acumulat venituri cu 39,1 milioane lei mai mult.

La fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală au fost încasate 3,154 miliarde lei, ceea ce constituie cu 387,9 milioane lei mai mult comparativ cu anul 2015 sau o creștere de 14,0%.

Urmare a rezultatelor menționate, s-a înregistrat creșterea ponderii acumulărilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în Bugetul Public Național (fără transferuri) de la 61,2% în 2015 la 61,7% în anul 2016.