În urma controalelor efectuate în perioada menționată, la 97 (16,30 %) din unitățile de schimb valutar au fost depistate diverse încălcări, dintre care cele mai frecvente încălcări țin de:

● raportarea cu erori/neraportarea la Banca Națională a Moldovei/modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
● neaplicarea mașinilor de casă și control;
● neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
● lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
● neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.

Urmare constatării încălcărilor menționate mai sus, Banca Națională a retras trei licenței de activitate, iar pentru alte 29 de schimburi valutare a fost aplicată suspendarea activității. De asemenea, au fost emise cinci amenzi și 60 de avertismente.

Banca Națională a Moldovei va continua supravegherea unităților de schimb valutar în strictă conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea valutară și aplicarea măsurilor corespunzătoare în vederea disciplinării unităților de schimb valutar care comit încălcări ale legislației în vigoare.