În 2016, pe teritoriul țării noastre au fost înregistrate 25 programe de calculator. Printre acestea, cea mai cunoscută, la nivel internațional, este ultima versiune sistemului de gestionare a poștei electronice - The Bat! 7.1.18, care este dezvoltată de compania Rirlabs SRL. La nivel local cel mai popular este programul 999.md, dezvoltat de compania Simpals.

În total,  pe teritoriul R. Moldova au fost înregistrate 291 de softuri, începând cu 2005.

Programul pentru calculator reprezintă ansamblul de instrucțiuni, comenzi și/sau de coduri exprimate în orice formă sau mod, destinate funcționării calculatorului pentru a atinge un anumit scop sau rezultat. Noțiunea „program pentru calculator” se extinde și asupra programului încorporat în memoria calculatorului, a materialului de însoțire a unui program creat, a materialului pregătitor obținut în procesul elaborării unui program, cu condiția că acesta este conceput și exprimat într-o astfel de formă încât materialul pregătitor se poate solda, ulterior, cu elaborarea programului de calculator.

Pentru detalii suplimentare referitor la programele de calculator înregistrate în R. Moldova poate fi consultată Baza de date AGEPI „Opere înregistrate”. 

Protecția drepturilor de proprietate intelectuală asupra programelor de calculator și a componentelor acestora, sunt utilizate poate fi realizată prin:

● înregistrarea operei în Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de autor și drepturile conexe; 
●înregistrarea mărcii comerciale; 
● obținerea brevetului de invenție; 
● obligarea părților la contractul care are un obiect protejat de dreptul de proprietatea intelectuală să respecte confidențialitatea acestuia;
● contestarea încălcării dreptului de proprietate intelectuală la administratorul platformei de distribuire a aplicațiilor mobile;
● soluționarea prin negocieri și mediere a litigiilor referitoare la proprietatea intelectuală;
● sesizarea instanței de judecată în cazul încălcării dreptului de proprietate intelectuală;
● sesizarea organelor de ocrotire a normelor de drept despre comiterea unei contravenții sau infracțiuni împotriva dreptului proprietate intelectuală (organele de poliție și procuratură).