În 2016 veniturile disponibile ale populației au constituit în medie pe o persoană pe lună 2060,2 lei, fiind în creștere cu 5,3% față de anul precedent. În termeni reali veniturile populației au înregistrat o descreștere de 1%.

Activitatea salariată reprezintă cea mai importantă sursă de venit cu o pondere de 42,1% în veniturile totale. Comparativ cu anul 2015 contribuția acestor venituri s-a majorat cu 0,7 puncte procentuale.

Prestațiile sociale sunt a doua sursă de venit după importanță, în medie acestea constituie 22,1% din veniturile medii lunare ale populației. Contribuția plăților sociale s-a majorat cu 1,2 puncte procentuale față de anul precedent.

Transferurile bănești din afara țării rămân a fi o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 17,1% din total venituri sau cu 0,3 puncte procentuale mai puțin comparativ cu anul 2015.

În funcție de mediu de reședință, se constată că veniturile populației din mediul urban au fost în medie cu 666,4 lei sau de 1,4 ori mai mari comparativ cu mediul rural. Pentru populația din mediul urban principalele surse de venituri sunt activitatea salariată, care au asigurat veniturile populației în proporție de 54,5% și prestațiile sociale - 20,8%.

Veniturile populației din mediul rural sunt generate în baza activității salariale în proporție 29%, iar contribuția acesteia este de 1,9 ori mai mică decât în mediul urban. Totodată, veniturile obținute din activitatea individuală agricolă au asigurat 16,1% din totalul veniturilor disponibile.

Populația rurală în comparație cu cea urbană este dependentă într-o proporție mai mare de transferurile din afara țării, ponderea acestora în venituri fiind de 22,9% față de 11,7% în cazul populației din mediul urban. În afară de aceasta, pentru populația rurală este caracteristică și o contribuție mai mare a prestațiilor sociale, 23,5% din total venituri comparativ cu 20,8% în mediul urban.

Veniturile disponibile ale populației în proporție de 90,7% sunt acoperite din surse bănești, iar 9,3% reprezintă veniturile în natură. În termeni absoluți, valoarea veniturilor bănești a însumat 1868,9 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură - 191,3 lei. Veniturile bănești sunt mai semnificative pentru mediul urban (96,6%), iar în cazul populației rurale contribuția acestora este de 84,5%.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populației în anul 2016 au constituit în medie pe o persoană 2116,8 lei, fiind în creștere față de anul precedent cu 3,3%. În termeni reali populația a cheltuit în medie cu 2,9% mai puțin comparativ cu anul 2015.

Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată pentru necesarul de consum alimentar - 42,6%. Pentru întreținerea locuinței o persoană în medie a alocat 17,8% din cheltuielile totale de consum, iar pentru îmbrăcăminte și încălțăminte - 10,5%. Celelalte cheltuieli au fost direcționate pentru serviciile de sănătate (6,4%), transport (4,7%), comunicații (4,7%), dotarea locuinței (4,0%), învățământ (0,7%), etc.