Organizatorul evenimentului, Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova AO „EcoFin-Consult”, alături de BC EuroCreditBank SA în calitate de partener general au avut grija ca lucrările celui de-al treilea Congres Naţional al Contabililor să decurgă într-o ambianţă plăcută şi festivă la Palatul Republicii.

Printre raportorii congresului se enumeră: Maria Vîrjnevschi - preşedintele AO „EcoFin-Consult”, Svetlana Platon - consultant CFRR al Băncii Mondiale, Veronica Vragaleva - vice-ministrul finanţelor, Raisa Spînu - președinte AFAM, Viorel Dandara - preşedintele Consiliului Directorilor al ACAP RM, Andrei Crăciun, şeful Serviciului Informaţional al Rapoartelor Financiare pe lângă Biroul Naţional de Statistică al RM, profesori din cadrul ASEM şi experţi de la SFS.

În cadrul evenimentului, consacrat aniversării a şapte ani de la instituirea sărbătorii profesionale - „Ziua Contabilului”, a fost organizat un forum de discuţii şi schimb de experienţă, s-a oferit tribună pentru exprimarea ideilor și oportunitatea implicării participanților în proiecte care pot schimba viziunea asupra profesiei contabile și a fost adoptată Hotărârea celui de-al treilea Congres Național al Contabililor din Republica Moldova, care urmează a fi executată în următorii ani de activitate.

Pentru toate companiile participante la Congresul Naţional al Contabililor din Republica Moldova, EuroCreditBank a venit cu o ofertă specială şi anume conectarea gratuită la sistemul Client-Bancă şi credite cu rate ale dobânzilor preferenţiale: din resurse proprii - de la 10% anual, în lei moldoveneşti şi de la 5% anual, în valută străină, iar din resursele Organizaţiilor Financiare Internaţionale - de la 9% anual, în lei moldoveneşti şi de la 4,5%, în valută străină.

EuroCreditBank are printre obiectivele sale, consolidarea poziţiei profesiei contabile, ea fiind una din verigile de bază ale activităţii întreprinderii.

P.