Directorul general al Agenției „Moldsilva” Ion Cebanu, a vorbit despre importanța dezvoltării gospodăriei în fondurile de vânătoare gestionate și anume Programul „Cerb”, care va avea o perioadă de implementare de 2 ani  și este avizat de Ministerul Mediului și Academia de Științe a Republicii Moldova.

„Se pune accent pe optimizarea stării de lucruri și aplicarea metodelor fundamentate ştiinţific privind valorificarea resurselor regnului animal, extinderii şi aprofundării cercetărilor în domeniu, studierii rolului speciilor de vânat în ecosistemele naturale şi antropizate”, anunță Agenția „Moldsilva”. 

Entitățile silvice subordonate incluse în acest program vor asigura construcţia sau reparaţia volierilor de întreţinere provizorie pentru adaptarea şi acomodare a cerbilor, asigurând după posibilitate cu apă şi hrană din surse naturale după caz, pe tot parcursul ciclului de dezvoltare. Respectarea măsurilor biotehnice prin amenajarea sectoarelor populării cervidelor cu hrănitori, adăpători, scăldători, sărării, ogoare de hrană.

„Mai este planificat repopularea cu cerb nobil a Parcului Național „Orhei” - 10 exemplare și pădurile întreprinderii silvo-cinegetice Strășeni - 10 exemplare, iar din rezervațiile „Codrii” și „Plaiul Fagului” vor fi transmise spre popularea 100 de exemplare de cerb cu pete în pădurile din sudul țării - întreprinderile silvice Răzeni, Cimișlia, Silva-Sud, Cahul și Manta-V”, spune „Moldsilva”.