Pentru anul 2017, experții prognozează o creștere de 6% potrivit scenariului de bază și 45% conform scenariului pesimist, argumentată de relansarea creditării, a creșterii remitențelor, dar și deblocarea finanțărilor pentru investițiile publice. Chiar și așa, creșterea rămâne a fi una nesustenabilă, iar principalii factori care o vor putea impulsiona, tind să aibă un impact de scurtă durată, spun experții.

O altă lacuna fundamentală a creșterii economice a Moldovei, care persistă pe parcursul ultimilor ani, ține și de competitivitatea redusă. Creșterea salariilor, într-un ritm care devansează productivitatea muncii pune presiuni majore asupra sectorului privat și creează motivații puternice pentru ocuparea informală, în special, în sectorul agricol unde activează circa o treime din populația ocupată.

Tendințele de pe piața muncii reflectă caracterul necalitativ al creșterii economice. În pofida îmbunătățirii indicatorilor cantitativi ai pieței pe parcursul anului 2016, creșterea ocupării a fost însoțită de diminuarea numărului de locuri formale, influențând în lanț productivitatea și rata de creștere a salariilor. Drept rezultat, creșterea economică prognozată nu se va transpune în aceeași măsură asupra bunăstării populației.

În calitate de soluții, experții vin cu o serie de recomandări de politici pentru schimbarea fundamentală a economiei moldovenești. Orientarea politicilor economice către sporirea competivității și a productivității muncii este una dintre acestea. Prin urmare, politicile statului trebuie să trateze drept prioritate zero facilitarea investițiilor în capitalul economic și capitalul uman. Aceasta va duce la creșterea exporturilor, echilibrarea balanței comerciale și a contului curent, consolidarea nivelului rezervelor internaționale, diminuarea presiunilor asupra monedei naționale, creșterea bunăstării populației și sporirea rezilienței țării la șocuri externe. În vederea sporirii investițiilor în capital fix este fundamentală îmbunătățirea cadrului instituțional și a climatului de afaceri, dar și eficientizarea din partea Guvernului a investițiilor publice în capitalul uman și încurajarea investițiilor private.