În perioada 1 ianuarie - 2 martie 2017 voluntarii mai multor organizații non guvernamentale și activiști civici au efectuat monitorizarea restaurantelor, cafenelelor și barurilor, instituțiilor medicale și instituțiilor de învățământ din mun. Chișinău, mun. Bălți și or. Cahul, pentru a verifica cum se respectă legea privind controlul tutunului. Studiul a cuprins 326 restaurante, cafenele și baruri, 72 instituții medicale și 70 instituții de învățământ din mun. Chișinău, mun. Bălți și or. Cahul.

Astfel, s-a constatat că în 97% localuri de alimentație publică (față de 96% în anul 2016) respectă legea și au afișat la intrare, în cel mai vizibil loc, în încăperi semnul unic de interzicere a fumatului. În încăperile a 91% restaurante, cafenele și baruri (comparativ cu 92% în anul 2016) nu s-a atestat fumatul. 

S-a constatat încălcarea legii în încăperile a 9% localuri de alimentație publică (8% în anul 2016). Din toate cele 9% localuri (22 - Chișinău, 8 - Bălți) în 17 localuri (57% cazuri) se fuma doar narghilea, în 9 localuri (30%) se fuma, atât narghilea, cât și țigarete, iar în 4 localuri: 3 - Chișinău; 1 - Bălți (13%) se fuma doar țigarete. 

Scrumierele au fost identificate în încăperile a 4% localuri (11 - Chișinău; 3 - Bălți), în comparație cu 5% în anul 2016. La întrebarea adresată administratorului/chelnerului dacă se poate fuma în încăpere au răspuns afirmativ 4% localuri (10 - Chișinău, 2 - Bălți). În 100% cazuri (12 localuri) în care administratorul/chelnerul a răspuns că se permite fumatul în încăpere, la intrare în încăpere, în cel mai vizibil loc, era afișat semnul unic de interzicere a fumatului. Similar ca în studiul din 2016, 99% din localurile de alimentație publică respectă legislația care interzice publicitatea și promovarea produselor din tutun.

În patru din zece restaurante, cafenele și baruri nu se oferă bonul de casă după ce chelnerii/barmanii încasează banii și aduc restul, astfel clienții sunt nevoiți să solicite repetat bonul de casă. Cea mai mare pondere de neprezentare a bonurilor de casă se înregistrează în localurile din mun. Bălți (77%), în comparație cu mun. Chișinău (33%) și Cahul (30%).

Din totalul de 326 localuri monitorizate în 12 cazuri s-a refuzat eliberarea bonului de casă motivându-se că maşina de casă şi control cu memorie fiscală este defectată sau este la reparație, iar în alte 10 cazuri chelnerii/barmanii au adus repetat nota de plată spunând că aceasta este tot ce pot oferi. Mai des se refuză eliberarea bonului fiscal în localurile care încalcă legea antifumat. Astfel, fiecare al șaselea local în care se fuma a refuzat prezentarea bonului de casă în comparație cu fiecare al paisprezecelea în care nu se fuma. De asemenea, în fiecare al cincilea local în care se fuma bonul de casă, eliberat în orele de maximă funcționare (19:00-23:00), era cu numerele de la 1 până la 3, ceea ce înseamnă că până la acea oră nu s-au eliberat bonuri de casă.

Rezultatele monitorizării instituțiilor de învățământ și instituțiilor medicale 

În 99% instituții de învățământ respectă legea și au afișat la intrare în încăpere, în cel mai vizibil loc, semnul unic de interzicere a fumatului, în comparație cu 90% în instituții medicale. În încăperile a 100% instituții de învățământ și instituții medicale nu s-a atestat fumatul și nici prezența scrumierelor (70 - instituții de învățământ și 72 instituții mediale din mun. Chișinău, mun. Bălți și Cahul).

În 72% instituții medicale și 63% instituții de învățământ există afișat la intrare pe teritoriul aferent semnul unic de interzicere a fumatului. Cele mai multe cazuri de neafișare a semnului unic de interzicere a fumatului, la intrare pe teritoriul aferent, s-a înregistrat în instituțiile de învățământ din mun. Chișinău (44%), în comparație cu mun. Bălți (13%) și or. Cahul (0%). În instituțiile medicale aceste nereguli s-au atestat mai rar (28% - mun. Chișinău, 0% - mun. Bălți și or. Cahul).

În cazul a 98% instituții de învățământ și instituții medicale respectă legea și nu au amenajate locuri pentru fumat pe teritoriu. Încălcarea legii, prin amenajarea locurilor pentru fumat pe teritoriu, a fost atestată în două instituții de învățământ din mun. Bălți și o instituție medicală din mun. Chișinău. În 91% (129 din totalul de 142) instituții de învățământ și instituții medicale nu s-a atestat fumatul pe teritoriul aferent acestora. S-a înregistrat fumatul pe teritoriul aferent în 11 din cele 70 instituții de învățământ și în 2 din cele 72 instituții medicale. De asemenea, în 99% instituții medicale și de învățământ nu s-a atestat fumatul pe scările acestora. Doar într-o instituție medicală și într-o instituție de învățământ s-a atestat fumatul pe scări.

În rezultatul monitorizării au fost întocmite și transmise 30 de Sesizări către Centrele teritoriale de sănătate publică (22 - Chișinău, 8 - Bălți) pentru restaurantele, cafenelele și barurile în încăperile cărora se fuma. O treime din localurile în care s-a atestat fumatul în 2017 au fost aceleași localuri care au fost identificate în cadrul monitorizării din 2016 ca localuri care încalcă legea. De asemenea, au fost întocmite și transmise 3 sesizări către Centrele teritoriale de sănătate publică (1 - Chișinău, 2 - Bălți), pentru instituțiile medicale și de învățământ care au amenajat locuri pentru fumat pe teritoriul aferent.

Rezultatele acestui studiu demonstrează un nivel înalt de respectare a legii privind controlul tutunului în spațiile închise din restaurante, cafenele, baruri, instituții mediale și de învățământ. Marea majoritate a agenților economici din industria de alimentație publică, precum și a instituțiilor medicale și de învățământ aplică corect prevederile legislative antifumat.

Monitorii a vizitat restaurantele, cafenelele, barurile și în cele mai frecventate ore, şi anume în perioadă de prânz (13:00 - 14:00) și seara (18:00 - 23:00). 91% localuri de alimentație publică (296) au fost vizitate seara (18:00-23:00). Instituțiile medicale și de învățământ au fost monitorizate în orele de activitate a acestora. Restaurantele, cafenelele și barurile supuse monitorizării au fost selectate aleatoriu (272 - mun. Chișinău, 44 - mun. Bălți și 10 - or. Cahul) dintr-o listă de 601 localuri de alimentație publică de tip cafenea, bar și restaurant[2] din mun. Chișinău, 81 localuri din mun. Bălți și 36 din or. Cahul, care este deținută de Centrele teritoriale Sănătate Publică din localitățile menționate. Monitorizarea instituțiilor de învățământ a inclus toate instituțiile de învățământ superior și de învățământ profesional tehnic din mun. Chișinău, mun. Bălți și or. Cahul, precum și 14 licee.

La monitorizare au participat voluntari din Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului și activiști civici din mun. Chișinău, mun. Bălți și or. Cahul. Monitorizarea a fost posibilă grație proiectului „Moldova fără fum de tutun” finanțat de „Campanian for Tobacco-Free Kids” și „Bloomberg Philanthropies” și implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).