Inițiativa legislativă propune includerea unui termen nou în Cod - „securitate informațională”.

Esența proiectului de lege implică articolul 9 din Codul Audiovizualului, care reglementează „Libera recepționare a serviciilor de programe”. Legiuitorii democrați propun completarea acestuia cu un alineat care permite radiodifuzorilor transmisia doar a programelor TV și radio cu conținut informativ, analitic, militar și politic care sunt produse în statele UE, SUA, Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră”.

Potrivit Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, printre statele care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră și care nu fac parte din UE se numără Federația Rusă, dar și Georgia, stat membru al Consiliului Europei.

Această prevedere mai înseamnă că transmisia programelor de tipul celor enumerate mai sus din țările asiatice, africane, latino-americane și din Oceania este interzisă.

Potrivit autorilor, modificările sunt necesare pentru a asigura securitatea informațională a statului prin impunerea anumitor limitări pentru transmisia sau difuzarea emisiunilor informativ-analitice și politice străine, la producerea cărora nu se ține cont de standardele și rigorile internaționale prevăzute, în special, în Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

Autorii recunosc, în nota informativă a proiectului, că pentru implementarea eficientă a prevederilor propuse este necesar de a veni și cu unele precizări legate de competența Consiliului Coordonator al Audiovizualului la asigurarea securității informaționale.

Pentru încălcarea modificărilor propuse, inițiativa prevede aplicarea unei amenzi de la 40.000 la 70.000. Documentul propune chiar retragerea licenție de emisie în cazul aplicării graduale a sancțiunilor propuse.