Comisia s-a întrunit pentru a examina 14 solicitări privind utilizarea denumirii statului în componența mărcilor, care au fost depuse la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI).

În cazul a13 agenți economici se solicită dreptul de a utiliza denumirea „Moldova” și într-un caz „Basarabia”.

Cinci solicitări au fost depuse pentru mărcile aflate în procedura de reînnoire, fiind utilizate în Republica Moldova deja mai mult de 10 ani, celelalte se referă la mărcile care urmează a fi înregistrate.

În rezultatul examinării, toți solicitanții au primit aprobarea pentru a utiliza mărcile comerciale propuse.

Domeniile de activitate prestate de solicitanți sunt diverse cum ar fi servicii de alimentaţie publică, educaţie, instruire, divertisment, producerea băuturilor nealcoolice și alcoolice, servicii de informare și publicitate, servicii juridice etc.

În conformitate cu legislația în vigoare, mărcile care conţin denumirea oficială sau istorică a statului pot fi înregistrate numai cu acceptul Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial.

  Pentru a obţine permisiunea respectivă solicitantul trebuie să adreseze Comisiei o cerere în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial.