„Suprafața totală a teritoriului este de 238.397 km2. Aceasta a fost actualizată de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, cu modificările și completările ulterioare", arată raportul publicat de INS.

În urma actualizării suprafeței României, toate documentele oficiale și site-urile de informații publice vor trebui, de asemenea, actualizate, în condițiile în care pe site-urile publice sau private ce cuprind informații despre Romania este trecuta vechea suprafață, de 238.391 km2.

Ultima actualizare a suprafeței României a fost realizata după schimbarea modelului pe care se bazează proiecția cartografica oficială a României (Proiecția Stereografica 1970) - de la modelul Gauss-Kruger la modelul Krasovsky -, printr-un decret din 1971.