Circa 57 mii de contribuabili din municipiu au rămas cu impozitul neachitat. După 15 august, conform art. 228 din Codul fiscal, se va aplica penalitatea de 0,0384% pentru fiecare zi de întârziere. 

Contribuabilii care nu au reușit să achite impozitul, sunt chemați să-și onoreze obligația fiscală în mod benevol, cu Aviz de plată direct la oficiile poștale, bancare sau prin mpay.gov.md.

Ulterior, pentru cazurile de neachitare benevolă a impozitului, obligația fiscală restantă se încasează, în mod forțat, prin aplicarea procedeelor de executare silită, conform legislației.

Informații suplimentare vă vor fi oferite la sediul Direcției, din str. 31 August 1989, 63A (acces din strada Armenească), e-mail: impozite@pmc.md sau prin intermediul paginii:www.fb.com/DCITL.

În vederea protecției datelor cu caracter personal, Avizul de plată poate fi recepționat prin web: https://servicii.fisc.md/fisaimobilului.aspx, iar la sediu/email recepționarea/contestarea acestuia se efectuează la prezentarea/expedierea actului de identitate.