Consiliul Rectorilor a constatat, în ședința din 8 iulie 2017 un comportament neloial din partea conducerii USM cu scopul atragerii mai multor studenți. 

Astfel, până la lansarea campaniei de admitere, Universitatea de Stat din Moldova a expediat pretendenților la studii, prin poșta electronică, mesaje de felicitare în legătură cu înmatricularea la studii la USM, chiar dacă, prin ordinul Ministerului Educației depunerea actelor în vederea participării la concursul de admitere urma să înceapă la 24 iulie 2017, concomitent în toate universitățile.

În dimineața ultimei zile de depunere a actelor în prima sesiune, 31 iulie 2017, tuturor pretendenților la studii li s-au trimis de către USM mesaje, prin care au fost informați că au fost deja înmatriculați și în regim de urgență, până la ora 17.00, trebuie să depună în comisia de admitere actele de studii în original (verificările ministerului au confirmat acest lucru), chiar dacă perioada de depunere a actelor în original a fost stabilită prin ordinul Ministerului Educației nr. 273 din 2 mai 2017, ca fiind 3-7 iulie 2017.

Pe data de 1 august 2017, USM a publicat pe site-ul universității un proiect de ordin de admitere la studii cu finanțare din sursele bugetare USM, în care au fost incluse circa 660 persoane, motiv din care pretendenții la studii și-au retras actele din alte universități, declarând că sunt înmatriculați la USM fără taxă, pe contul universității, ceea ce contravine legislației în vigoare.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării menționează într-un comunicat că în urma sesizărilor parvenite privind încălcarea prevederilor Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I - studii superioare de licență pentru anul universitar 2017/2018, a fost emis un ordin prin care solicită conducerii USM respectarea actelor legislative și normative privind admiterea 2017, precum și reexaminarea deciziilor cu referință la alocarea locurilor din bugetul USM, cu informarea ulterioară a Ministerului despre acțiunile întreprinse.

De asemenea, prin același ordin a fost dispusă constituirea unei Comisii de control privind organizarea sesiunii de admitere pentru anul de studii 2017/2018 în toate instituțiile superioare de învățământ din țară. Comisia își va începe activitatea odată cu finalizarea etapei a II-a a procesului de admitere și va informa Ministerul asupra rezultatelor acestui control.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va emite ulterior un comunicat în baza concluziilor Comisiei de control.