Rezultatele înmatriculării la studii superioare de licență în instituțiile de învățământ superior publice denotă faptul cu au rămas neacoperite 5293 de locuri, din care 1168 cu finanțare bugetară și 4125 la contract cu achitarea taxei de studii.

Instituțiile de învățământ superior private, la Ciclul I, Licență au realizat Planul de admitere la 42,4%, înmatriculând doar 975 de persoane, rămânînd neacoperite 1325 de locuri.

Rezultatele înmatriculării la studii superioare de master în sesiunea de bază a Admiterii 2017 demonstrează că Planul de admitere a fost realizat la 64%. Astfel, instituțiile publice au realizat Planul de admitere la Master la 72,6 % , rămânând neacoperite 1434 de locuri, din care 39 de locuri la buget.

Instituțiile private au realizat Planul de admitere la Master la 15,5% cu locuri neacoperite în număr de 832.

În sesiunea de bază au încheiat admiterea instituţiile de învăţământ superior: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” și Academia „Ştefan cel Mare” MAI.

Menționăm, că și în această sesiune cele mai solicitate specialități sunt:
Drept - 18 cereri / 1 loc
Finanțe - 15 cereri / 1 loc
Jurnalism și procese mediatice - 14 cer/1 loc
Contabilitate - 12 cereri / 1 loc
Tehnologii informaționale și comunicaționale - 4 cereri / 1 loc
Arhitectură - 4 cereri /1 loc
Tehnologia și managementul alimenentației publice - 3 cereri /1 loc
Medicina veterinară - 2 cereri /1 loc
Ingineria biomedicală - 2 cereri /1 loc
Medicină - 2 cereri / 1 loc.
Pedagogia învățământului primar, Pedagogie preșcolară, Limbi moderne, Psihopedagogie - 1,5 cereri / 1 loc.

Sesiunea suplimentară a Admiterii 2017 la studii superioare de Licență și Master, la locurile neacoperite în sesiunea de bază, se desfășoară în termenele stabilite de instituțiile de învățământ prin metodologii proprii.