Exportul de produse autohtone moldovenești a contribuit la majorarea pe total a exporturilor cu 9,1%.

De cealaltă parte, reexporturile de mărfuri străine au însumat 449,3 mil. dolari SUA (36,8% din total exporturi), majorându-se cu 12,8% comparativ cu ianuarie-iulie 2016. 

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și pârți de încălțăminte, scaune,  fire și cabluri electrice) au deținut 24,4% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țesături, materiale tricotate sau croșetate, mobilier, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, combustibili, vehicule) - 12,4%.

În perioada de referință au crescut atât exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene, cât și cele spre țările CSI, o pondere mai are revenindu-i primei destinații. 

Astfel, exporturile spre UE-28 au însumat 778,3 mil. dolari SUA (cu 14,2% mai mult față de ianuarie-iulie 2016), deținând o cotă de 63,8% în total exporturi.

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 20,9% (20,8% - în ianuarie-iulie 2016), ce corespunde unei valori de 255,2 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 14,6%, comparativ cu ianuarie-iulie 2016.

În total, potrivit BNS, în lunile ianuarie-iulie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 1219,9 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2016 cu 13,9%.