Verificarea legalității deciziei CMC

Astfel, decizia prin care consilierii municipali propun stabilirea datei de desfășurare a referendumului este transmisă la CEC. Înainte de a se expune asupra organizării referendumului local, CEC solicită Cancelariei de Stat, ca instituție competentă în acest sens, verificarea legalitatății deciziilor adoptate în legătură cu referendumul. Controlul legalității se face atât prin prisma respectării normelor procedurale, cât și a celor materiale.

Decizia finală CEC

Când va recepționa rezultatele verificărilor de la Cancelaria de Stat, membrii CEC se vor întruni într-o ședință publică, unde se vor expune prin vot asupra stabilirii sau refuzul stabilirii datei de desfășurare a referendumului local. O eventuală decizie pozitivă reprezintă punctul de pornire a organizării plebiscitului. Din acest moment încep pregătirile legate de devizul de cheltuieli, crearea circumscripțiilor electorale, a birourilor electorale, a secțiilor de votare etc.

Decizia CEC, oricare ar fi ea, poate fi atacată în contenciosul administrativ în modul stabilit de lege.

Când aflăm decizia finală a CEC-ului?

Solicitată de AGORA, președintele instituției a declarat că CEC încă nu a recepționat decizia CMC de stabilire a datei referendumului local. Potrivit Alinei Russu, următoarea ședință CEC este planificată pentru data de 19 septembrie, iar dacă decizia CMC va parveni în timp util, ar putea să se regăsească în ordinea de zi a ședinței.