Autorităţile îşi propun instituirea unui sistem naţional de monitorizare a tendinţelor îmbolnăvirii şi mortalităţii legate de consumul articolelor din tutun, informarea şi educarea populaţiei în privinţa daunelor cauzate de fumat, inițierea unor programe de consiliere pentru persoanele fumătoare, precum şi de tratament a dependenței de tutun.

Autoritățile au de gând să înăsprească controlul asupra interdicţiei privind accesul persoanelor până la 18 ani la produsele din tutun şi produsele conexe.

S va monitoriza consumul de tutun, a produselor din plante și de narghilea și se prevede punerea în aplicare a interdicţiilor privind publicitatea, promovarea şi sponsorizarea tutunului.

Coordonarea implementării Programului va fi asigurată de către Consiliul Național Coordonator în domeniul Controlului Tutunului, a cărui activitate va facilita colaborarea intersectorială între instituţiile de stat, instituțiile internaţionale şi organizațiile neguvernamentale pentru realizarea măsurilor complexe de control al tutunului.

Conform datelor oficiale, din peste 39 000 de decese înregistrate anual în Republica Moldova, circa 4 700 (12%) au loc din cauza bolilor cauzate de consumul tutunului şi de expunerea la fumul de tutun, inclusiv peste 60% dintre persoane de vîrstă activă, mortalitatea în rîndul bărbaţilor fiind de 2 ori mai mare decît a femeilor.