Mai exact, judecătorul Ghenadie Eremciuc a cerut ca CCM să decidă dacă noile condiții de împăcare a celor implicați în dosare penale sunt valabile și pentru cei care au comis fapte pedepsite de Codul Penal, dar s-au împăcat, înainte ca aceste condiții de împăcare să apară în Cod.  Una din condiții, bunăoară, este ca persoana să nu fi avut dosare în care a fost dispusă încetarea procesului penal (ca rezultat al împăcării, pentru infracțiuni similare, comise cu intenție, în ultimii 5 ani).

Curtea a reținut că dispoziţiile contestate nu se aplică retroactiv, în sensul articolului 22 din Constituţie, deoarece noile reglementări ale art. 109 alin. (1) din Codul penal se aplică conform principiului acțiunii legii penale, care presupune aplicarea legii tuturor infracţiunilor săvârșite în timpul cât aceasta este în vigoare.

În concluzie, Curtea a statuat că prin instituirea unui termen de cinci ani în cadrul căruia împăcarea penală nu poate fi încheiată dacă anterior a existat o împăcare, în temeiul căreia a fost dispusă încetarea procesului penal în privinţa persoanei, pentru infracţiuni similare comise cu intenţie, nu se aduce atingere dispoziţiilor articolului 22 din Constituție privind neretroactivitatea legii.