Proiectul de lege vine să modifice Legea privind Serviciul de Informații și Securitate și Legea privind statutul ofițerului de informații și securitate, eliminând din cele două acte normative interzicerea deținerii de cetățenii străine pentru angajații Serviciului de Informații și Securitate.

Astfel, un alineat din Legea privind Serviciul de Informații și Securitate, care prevede că „pe perioada activităţii în Serviciu colaboratorii nu pot deţine cetăţenia altor state”, se propune spre a fi abrogat.

La fel, se propune abrogarea prevederii din Legea privind statutul ofițerului de informații și securitate, conform căreia o condiție pentru angajarea în SIS o constituie lipsa cetățeniei unui alt stat.

De asemenea, se propune ca dobândirea cetăţeniei unui alt stat să nu mai fie un motiv legal pentru eliberarea din funcție a ofițerului de informații și securitate.

Autorii fac trimitere la o hotărâre a Curții Constituționale din 31 ianuarie 2017, prin care Curtea a statuat că limitarea actuală nu reprezintă o justificare obiectivă și depășește astfel domeniul de aplicare al unei marje acceptabile de apreciere a statului, afectând dreptul la muncă, contrar articolelor 16 și 43 din Constituție.