Potrivit autorilor, proiectul de lege are drept scop sporirea gradului de protecție socială a studenților prin stabilirea unor garanții minimale cu privire la nivelul bursei studențești.

Aceștia propun completarea articolului 136 al Codului Educației al R. Moldova cu un alineat care ar prevedea ca nivelul minim al bursei studențești, care se stabilește anual de Guvern, să depășească valoarea minimului de existență pentru anul precedent.

Deputații PCRM spun că valoare actuală a burselor studențești este extrem de redusă, ele acoperind doar minimul de existență în mediul a doar 35% dintre aceștia, iar caracterul procesului de majorare a burselor este haotic. În opinia autorilor, prevederile proiectului vor îmbunătăți considerabil situația la acest capitol.

Costul acestui proiect se estimează la circa 60 mln lei pe an. Resursele financiare pot fi identificate din contul economiilor și a eficientizării unui șir de cheltuieli administrative ale statului, mai spus parlamentarii.