15.10.2017 ANGAJARE DE CLOVN de Matei VIȘNIEC, începutul la ora 18.00

…Descoperim o altă faţetă, matură şi cumpătată, a regizorului Alexandru

Grecu, căci spectacolul diferă esenţial de lucrările sale anterioare.

Dinamismul, sonoritatea, explozia de culori şi teatralitatea afişată sunt

înlocuite aici de tonul filozofic, maniera camerală, silenţioasă şi jocul actoricesc

moderat, reprezentaţia având un pronunţat spirit umanist. Dacă

e să facem o paralelă între arta teatrală şi pictură, am afirma că pânza

artistică este realizată în tehnica rafinată a acuarelei, căci stările sufleteşti

ale eroilor - bucurie, tristeţe, disperare, invidie, rivalitate, dispreţ,

afectivitate etc. - alternează cu repeziciunea caleidoscopului, parcă suprapunându-

se, trecerile disimulate eliminând stridenţele, iar ping-pongul

dialogurilor / frazelor accentuând spontaneitatea jocului actoricesc.

În roluri sunt distribuiţi comicii reputaţi ai teatrului: Sergiu Finiti

/ Peppino, Jan Cucuruzac / Filippo şi Valeriu Cazacu / Nicollo. Toţi trei

creează un ansamblu artistic de excepţie, lucrând aidoma vaselor comunicante

şi asigurând o transparenţă emotivă fără precedent. Histrioni

prin definiţie, ei nu-şi împart eroii, tradiţional, în comici veseli şi comici

trişti - ei sunt, în primul rând, oameni, cu bune şi rele, participanţi fără

voia lor la Circul Vieţii şi Morţii.

Actorii satiriscieni uzează inimitabil registrul comic, liric şi dramatic,

obţinând un coctail artistic „letal” din bunătate şi sarcasm, generozitate şi

egoism, invidie şi compasiune, tandreţe şi cruzime, măsură şi nesimţire,

maturitate şi infantilism etc. Eroii lui Sergiu Finiti, Jan Cucuruzac şi

Valeriu Cazacu, sublimi şi infernali în acelaşi timp, păstrează în corpurile

lor îmbătrânite sufletele unor copii speriaţi, abandonaţi de soartă, care,

aidoma Regelui ionescian, mai vor aplauze la rampă, recunoştinţa publicului,

maldăre de flori, succese răsunătoare, glorie… în sfârşit, o viaţă

plină, alături de semenii lor…

 

20.10.2017 CIULEANDRA de Liviu  REBREANU, începutul la ora 18.00

Ciuleandra este un spectacol multidimensional: scene din memorie,

scene din vis, scene proiectate se intersectează cu fabula propriu-

zisă. (...) Stilul modal-evocativ care-i caracterizează îndeosebi

pe interpreții rolurilor-cheie - Puiu (Valentin Delinschi), Faranga

(Valeriu Cazacu), Mădălina (Ludmila Gheorghiţă), Ursu (Sergiu Finiti),

mama Mădălinei (Lilia Cazacu) creează matricea unui destin comun. Toţi

ei, într-un fel sau altul, sunt implicaţi în această crimă, deși făptaș e unul

singur, Puiu, care nu se transformă într-un personaj respingător, fața nu i

se acoperă de plăgi sau pete. El trebuie să plătească, prin forța destinului,

nişte datorii. Poate ale vechiului neam de boieri, Faranga. În spectacol se

evocă forţa destinului. Mesajele sânt transmise printr-un joc fin, simțire

elevată, voci pătrunzătoare. Se face apel la formulele folclorice care nu

sânt utilizate doar ca element etnografic, ci „puse” să funcționeze organic

în fabula spectacolului.

 

21.10.2017 CERERE ÎN CĂSĂTORIE de Anton P.CEHOV,  începutul la ora 18.00 

Spectacolul are la bază două dintre piesele intr-un act ale marelui

dramaturg rus Anton P. Cehov: „Ursul” şi „Cerere in căsătorie”. Regizorul

Sandu Grecu a structurat această lucrare scenică de o asemenea

manieră incat cele două piese formează un tot intreg, converg spre

aceeaşi idee artistică, se completează şi se imbogăţesc reciproc.

Scenografia spectacolului delimitează spaţiile scenice in care se derulează

in paralel, alternativ, acţiunea celor două subiecte cehoviene.

Prezentate in plan comparativ, cele două tandemuri - Natalia Stepanovna

cu Ivan Vasilievici Lomov, pe deoparte, şi Elena Ivanovna Popova cu

„ursul” Grigori Stepanovici Smirnov, de cealaltă parte, creează o suită

de scene groteşti, insă nelipsite şi de un anume filon liric, propriu operei

cehoviene.

Jocul actoricesc este dezinvolt, spumos, un pic şarjat, cu multe efecte

umoristice care provoacă adeseori rasul degajat al publicului.

Prezentat in premieră absolută pe 11 noiembrie 2009, de la primele

reprezentaţii spectacolul „Cerere in căsătorie” se bucură de un succes

notoriu la public, fiind primul dintr-un proiect mai vechi de a aduce pe

scena Teatrului „Satiricus I.L.Caragiale” intreaga operă dramatică a marelui

dramaturg rus.
 

 

 

 

22.10.2017 MADE IN MOLDOVA! de Constantin CHEIANU începutul la ora 18.00

 

Interpretat de o echipă omogenă, mereu în vervă, generoasă de a confirma

 

scenic inventivitate dramatică şi parodică, Made in Moldova e un

 

spectacol de viziune, modern şi percutant (songurile brechtiene, descifrate

 

de publicul secolului al XXI drept muzică rapp, dinamizează scenele-

 

document-proces la maximum) de la accentul pus pe cuvânt până la

 

unisonanţă şi expresivitatea plastică a imaginilor. Semnificaţia tragicului

 

depăşeşte sensul spaţiului de joc, vizând textul în profunzime.

Spectacolul lui Sandu Grecu e deasupra aşa-zisului realism al pozitivităţii, iar

modul de implicare directă a interpreţilor în arhitectonica textului demonstrează

cu prisosinţă că existenţa socială nu poate fi ruptă din contextul

existenţei particulare. Metafora montării se suprapune pe duritatea textului,

producând devieri de sensuri şi modificări de structuri în tipologia

personajelor. Important mi se pare în acest spectacol disponibilitatea interpreţilor

de a vibra şi de a răspunde la semnele întregului: în pofida mesajului

publicistic piesa lui Constantin Cheianu e o veritabilă dramă socială.

 

 Ne vedem la teatru!