Potrivit Codului Penal, denunțarea cu bună știință a unor infracțiuni false se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 650 unităţi convenţionale (peste 30 de mii de lei) sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani.

În cazul unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave sacțiunea crește până la amendă în mărime de la 550 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani.

    Articolul 311. Denunţarea falsă sau plîngerea falsă

 (1) Denunţarea cu bună ştiinţă falsă  în scopul de a-l învinui pe cineva de săvîrşirea unei infracţiuni, sau plîngerea cu bună ştiinţă falsă despre săvîrşirea unei infracţiuni, făcută unui organ sau unei persoane cu funcţie de răspundere, care sînt în drept de a porni urmărirea penală,
       se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Aceeaşi acţiune:
    a) legată de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;
    b) săvîrşită din interes material;
    c) însoţită de crearea artificială a probelor acuzatoare
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.


Amintim că lidera PAS a calificat acțiunea procurorilor drept o intenție de intimidare