Forumul va întruni 200 de participanți din R. Moldova, România, Ucraina, Italia, Georgia și Armenia, oferindu-le o platformă de interacțiune și un spațiu în care să-și împărtășească istoriile de success, să abordeze provocările cu care se confruntă în activitatea lor și să stabilească conexiuni și viitoare parteneriate.

Forumul va aduna factori de decizie, experți în inovații și practicieni - IMM-uri,  organizații ce sprijină și promovează activitățile antreprenoriale - pentru a genera discuții și a găsi soluții ce vor contribui la îmbunătățirea mediului de afaceri și dezvoltarea antreprenoriatului social, cu scopul de a influența dezvoltarea socială, economică și ecologică a țările partenere.

Pe parcursul celor două zile, Forumul va antrena participanții într-un mediu antreprenorial dinamic, oferindu-le:

  • 12 sesiuni de instruire, seminare informative și panouri de discuții paralele.
  • Prezentarea acordului DCFTA și posibilitățile de interacțiune pentru tinerii antreprenori din țările semnatare ale acestui acord.
  • Sesiune de informare a participanților despre programele și fondurile europene care sprijină antreprenoriatul în rândul tinerilor.
  • Discursuri ale antreprenorilor afirmați și împărtășirea experiențelor de succes ale acestora.
  • Posibilitatea de networking, precum și stabilirea și dezoltarea relațiilor de cooperare la nivel  național, regional și transfrontalier.
  • Expoziție de afaceri ce le va oferi participanților un spațiu de promovare a produselor și a serviciilor și de întâlnire și interacțiune cu potențialii clienți, precum și ocazia să stabilească noi parteneriate și să-și  extindă afacerile dincolo de frontierele naționale.            

Organizatorii invită toți doritorii de a participa la Forum să acceseze site-ul www.forum.antim.org pentru informații suplimentare despre eveniment, inclusiv agenda desfășurată a acestuia, precum și modalitatea de participare și procedura de aplicare. De asemenea, puteți interacționa direct cu organizatorii prin intermediul paginii de Facebook, unde, la fel, veți găsi informații detaliate despre Forum.

Forumul „Youth Entrepreneurship in a Modern Society” este organizat  în parteneriat cu Youth Generation Organization și cu susținerea financiară a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) în cadrul programului Erasmus + al Uniunii Europene, precum și cu susținerea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi al Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetarii al R. Moldova. 

Evenimentul se va desfășura la Chișinău, în perioada 21 - 22 noiembrie 2017, în incinta hotelului Radisson Blu Leodrand.