Conducătorii subdiviziunilor structurale și a entităților economice ale municipiului Chișinău au fost obligați de Radu să publice bugetele subdiviziunilor pe care le administrează, precum şi a informaţiile despre cheltuielile efectuate şi cele ce urmează a fi efectuate până la sfârşitul anului 2017, pe pagina web oficială a Primăriei www.chisinau.md.

„Pentru creșterea gradului de transparență în gestionarea banilor publici”, pe pagina web www.chisinau.md va fi creat un modul distinct, unde va fi plastă toată informația cu privire la bugetele și fluxurile de cheltuieli ale subdiviziunilor structurale și entităților economice ale municipiului Chișinău.

Silvia Radu a emis o dispoziţie prin care obligă conducătorii subdiviziunilor structurale și ai entităților economice să prezinte lunar primarului general interimar rapoarte de activitate, bazate pe date și statistici, în scopul eficientizării activității și soluționării problemelor stringente ale autorităților administrației publice locale a municipiului Chișinău.

sursa foto: Constantin Grigoriță.