Deși relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova este foarte complexă, informațiile de mai jos au menirea de a prezenta succint domenii în care are loc colaborarea.