CC a dat următorul aviz:

1. Inițiativa de revizuire a Constituției R. Moldova, provenind de la Guvern, este conformă prevederilor art. 141, al. (1), litera c) din Constituție;

2. Proiectul de lege constituțională pentru modificarea și completarea Constituției nu depășește limitele de revizuire și poate fi înaintat spre examinare Parlamentului;

3. Proiectul de lege constituțională pentru modificarea și completarea Constituției poate fi adoptat după cel puțin șase luni de la prezentarea inițiativei de modificare și completare a Constituției.

Proiectul de lege poate fi consultat aici.

Potrivit judecătorilor CC, modificările sunt de natură de a consolida rolul Consiliului Superior al Magistraturii.

Hotărârea Curții Constitționale nu poate fi supus niciunei căi de atac, intră în vigoare astăzi și se publică în Monitorul Oficial.