Potrivit raportului, în 5 minute ar fi fost respectată toată procedura de reținere prevăzută de art. 167 al Codului de procedură penală și normele CPT.

Asta în condițiile în care, conform art. 167, în procesul verbal de reţinere se indică temeiurile, motivele, locul, anul, luna, ziua şi ora reţinerii, starea fizică a persoanei reţinute, plângerile referitoare la starea sănătăţii sale, în ce este îmbrăcată, explicaţii, obiecţii, cereri ale persoanei reţinute, cererea de a avea acces la un examen medical, inclusiv pe cont propriu, fapta săvîâşită de persoana respectivă, rezultatele percheziţiei corporale a persoanei reţinute, precum şi data şi ora întocmirii procesului-verbal.

Procesul-verbal se aduce la cunoştinţă persoanei reţinute, totodată ei i se înmînează în scris informaţia despre drepturile sale, de a beneficia de asistenţa unui apărător şi de a face declaraţii în prezenţa acestuia, fapt care se menţionează în procesul-verbal.

Procesul-verbal de reţinere se semnează de persoana care l-a întocmit şi de persoana reţinută. În termen de până la 3 ore de la reţinere, persoana care a întocmit procesul-verbal prezintă procurorului o comunicare în scris referitoare la reţinere.

Potrivit aceluiași articol, motivele reţinerii imediat se aduc la cunoştinţă persoanei reţinute numai în prezenţa unui apărător ales sau a unui avocat de serviciu care acordă asistenţă juridică de urgenţă.

Avocatul Poporului constată faptul că într-o perioadă mare de timp, nu au fost întreprinse suficiente măsuri în vederea identificării unui angajat medical în izolatorul de detenţie provizorie ale MAI, unde a fost adus inițial Brăguța.

Potrivit ombudsmanului, Andrei Braguța nu a mâncat niciodată în timpul detenției sale preventive în izolatorul din strada Tighina. El a refuzat nu doar mâncarea, ci și baia și plimbările, fapt care trebuia documentat obligatoriu de către organele de drept, dar nu s-a făcut.