Sistemul a fost lansat cu suportul financiar al Băncii Mondiale.

„Vom susține în continuare tot ceea ce ține de transparență. Începând cu 1 ianuarie toți subiecții declarării sunt obligați să depună declarațiile on-line [...] Sperăm că, până la 31 martie toți vor depune declarațiile on-line, așa cum prevede legea”, a spus reprezentantul Băncii Mondiale, Constantin Rusu.

În conformitate cu Legea Nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, începând cu 1 ianuarie 2018, subiecții declarării vor fi obligați să-și depună declarațiile exclusiv în formă electronică, prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

În acest sens, în conformitate cu Hotărârea Guvernului 673 din  28.08.2017 pentru implementarea Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale Cancelaria de Stat, prin intermediul Întreprinderii de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale”, va asigura eliberarea semnăturii electronice avansate calificate subiecților declarării averii și a intereselor personale din cadrul organizațiilor publice, în baza cererii prezentate de către organizațiile publice și conform listei actualizate a organizațiilor publice, deținute de către Autoritatea Națională de Integritate.

Mai multe detalii cu privire la completarea declarației de avere aflați din video: