Învățământul dual  este organizat la inițiativa agentului economic interesat, în calitate de potenţiali angajator. Această formă de educație asigură instruirea de profil, sub răspunderea agentului economic, în condiții reale de muncă, cu achitarea lunară a salariului de ucenicie.

De asemenea, agentul economic participă activ la procesul de evaluare și certificare a competențelor elevilor.

La rândul său, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării va coordona planul de admitere în învățămîntul dual conform solicitărilor agentului economic și capacităților instituțiilor de învățămînt profesional, se va asigura că programul de studii este racordat la standartele  ocupaționale  pentru anumite meserii și va monitoriza modului de organizare şi desfăşurare a admiterii şi înmatriculării în învățămîntul dual.

De asemenea, Ministerul își va asuma o parte din finanțarea instruirii în cadrul instituțiilor de învățămînt profesional tehnic și va stabili condițiile de organizare și monitorizare a examenelor.