Băncile urmează să joace un rol mai activ în finanțarea economiei

De asemenea, se menține trendul descrescător a activității de creditare. În același timp, băncile urmează să joace un rol mai activ în finanțarea economiei țării.

Concomitent, pentru prevenirea riscului asociat tehnologiilor informaționale (TI), care constituie o sarcină majoră, Banca Națională a solicitat băncilor în anul 2017 efectuarea unui audit extern complex în domeniul TI. Băncile urmează să-și majoreze investițiile în TI pentru prevenirea și atenuarea acestui risc.

Activele și obligațiunile

Activele totale au constituit 79.5 miliarde lei, majorându-se pe parcursul anului 2017 cu 9.2 la sută (6.7 miliarde lei).

La 31.12.2017, portofoliul de credite brut a constituit 42.1 la sută din totalul activelor sau 33.5 miliarde lei, micșorându-se pe parcursul anului 2017 cu 3.7 la sută (1.2 miliarde lei). Banca Națională stimulează băncile să fie mai active la îndreptarea depozitelor atrase spre acordarea creditelor de calitate în economia țării. Volumul creditelor noi acordate în anul 2017 a crescut cu 9.0 p.p. față de anul 2016. Diminuarea ratei dobânzii la credite, de asemenea a avut o influență pozitivă asupra creșterii volumului creditelor noi.

Citește continuarea materialului pe Mold-street.com.