Potrivit informațiilor oferite de CNFP, oferta presupune procurarea a 8 308 673 acţiuni ordinare nominative emise de Banca Comercială „VICTORIABANK” S.A.

Preţul unei acțiuni este de 78,21 lei. Astfel, costul întregului pachetul ce urmează să fie achiziționat de Investment Holding este de aproape 650 de milioane de lei. 

În prezent BERD împreună cu Banca Transilvania dețin un pachet de 66% din acțiunile Victoriabank.