Solicitantul urmează să prezinte și copia documentului vamal care atestă importul vehiculului, copii ale documentelor de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, dar și dovada achitării serviciului solicitat.

Pentru eliberarea Certificatului de înmatriculare provizorie pentru probe, agenții economici vor achita 130 de lei, iar pentru plăcuțe - 480 de lei.

 Cererile de solicitare a plăcilor cu indicativul „PROBE” se depun la sediul Direcției identificare și înmatriculare a mijloacelor de transport situat în  Chișinău.

Certificatul de înmatriculare provizoriu pentru probe va fi valabil timp de un an de la data eliberării și doar pe teritoriul Republicii Moldova.

În cazul expirării termenului de valabilitate al documentului, solicitantul este obligat să restituie autorității emitente plăcile de înmatriculare.