Totodată, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale îndeamnă a îndemnat locuitorii țării noastre să denunțe cazurile în care observă abateri de comportament ale medicilor,când le sunt prescrise medicamente pe altfel de formulare, decît cele aprobate de Minister, sau alte nereguli de prescriere .

Ministerul și-a manifestat regretul față situațiile create și susține că va  întreprinde acțiunile necesare pentru a implementa și a asigura respectarea actelor normative în vigoare, de către angajații sistemului de sănătate.