Contribuabilii, care nu vor prezenta declarațiile pe venit până la termenul limită stabilit de Codul fiscal, vor fi amendați.

Așadar, răuplatnicii vor scoate din buzunar 1000 lei, pentru fiecare darea de seamă neprezentată,  200 lei, pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conține informație neautentică, amendă egală cu 30% din suma diminuării impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice.

Totodată, Inspectoratul Fiscal anunță că 30 aprilie este ultima zi de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice