În perioada noiembrie 2014 - octombrie 2015, BNM a acordat BEM, BS și Unibank credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14,1 miliarde de lei: 9,2 miliarde pentru BEM, 2,7 miliarde pentru BS și 2,1 miliarde pentru Unibank.

Din suma creditelor acordate, BEM a 328 de milioane de lei din cele 9,2 miliarde. Puțin mai bine stau lucrurile la Banca Socială și Unibank care au returnat 442 de milioane și, respectiv, peste 300 de milioane.

BNM anunță că lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare, întreprind măsuri organizatorice privind comercializarea activelor aflate în proprietatea băncilor și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci  și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.

 

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.