Ofertantul va prezenta oferta în corespundere cu cerinţele indicate în prezenta cerere, prin email (office@interakt.md) până la data de 30 aprilie. Pe ofertă se va indica Oferta Echipament Interakt și Lotul ofertat.

Criteriul de atribuţie: cea mai avantajoasă ofertă tehnico-economică.

P.

Acest material este un Advertorial comercial și nu prezintă punctul de vedere al redacției AGORA. Instituția nu poartă responsabilitate pentru conținutul textului de mai sus.