În 2017, în conformitate cu acordurile de finanțare încheiate între Republica Moldova și partenerii de dezvoltare, au fost realizate 7 misiuni de audit, preponderent în domeniile sănătate și educație, precum și 15 misiuni de audit al performanței. 

Potrivit președintelui Curții de Conturi, Veaceslav Untilă, au fost auditate autoritățile publice centrale și instituțiile din subordine, autoritățile publice locale, întreprinderile de stat și municipale, societățile pe acțiuni. Curtea de Conturi a formulat peste 1 450 de recomandări instituțiilor auditate, gradul de implementare a acestora fiind de 51%.

Veaceslav Untilă a precizat că odată cu reformarea structurii Guvernului, auditorii din instituția pe care o conduce au întâmpinat greutăți majore.

Conform concluziilor din rapoartele de audit, cele mai mari valori au înregistrat neregulile aferente utilizării mijloacelor publice și patrimoniului public - peste 1100 mln lei, precum și cele ce țin de conformitatea înregistrărilor financiar-contabile -  7778 mln lei.

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă a precizat că noua Lege privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, aprobată de Parlament la finele anului trecut și elaborată în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, va încuraja activitatea instituției supreme de audit. Ștefan Creangă și-a exprimat speranța că, în curând, Parlamentul va avea o comisie permanentă, de control al finanțelor publice, care să examineze rapoartele Curții de Conturi.  

Comisia economie, buget și finanțe a luat act de raportul de activitate a Curții de Conturi, Biroul permanent urmând să decidă dacă acesta va fi prezentat în plenul Parlamentului. 

Raportul de activitate a Curții de Conturi pentru anul 2017 este public și poate fi consultat pe site-ul Parlamentului.