Potrivit PAS, la 13 aprilie PSRM a depus la CEC un raport în care se atestă că a virat 955 de mii de lei în contul „Fond electoral” al partidului. În contestație, PAS a indicat că suma a depășit plafonul viramentelor financiare stabilite în Codul Electoral pentru donațiile din partea persoanelor fizice și juridice. „Prin urmare, PSRM fiind persoană juridică, a încălcat prevederile Codului Electoral, acceptând o donație pentru sine însuși mai mare decât plafonul stabilit de lege”, se arată în contestația depusă la CEC.

Reprezentatul PSRM la CEC, Ilie Ceban, a solicitat respingerea contestației, menționând în argumentarea sa că partidele politice au un statut special, nu sunt persoane juridice cu scop lucrativ și că un partid politic poate vira pe contul său o asemenea sumă, cu condiția prezentării unui raport în acest sens.

CEC a acceptat argumentele reprezentantului PSRM, considerând că suma de 955 de mii de lei nu depășește limita permisă de lege. În cele din urmă, contetația PAS a fost declarată neîntemeiată și respinsă.