Totodată, în grădinița nr. 26 vor fi reparate spălătoria, blocuri sanitare, pavilionul din curte şi schimbate uşile şi ferestrele. Valoarea lucrărilor de reparație este de 1,503 milioane lei.

Lucrările de renovare în aceste grădinițe se vor desfășura pe durata perioadei estivale, iar diferenţa dintre valoarea grantului oferit de Guvernul României şi costul total al lucrărilor va fi acoperită din bugetul municipal.