Proiectul de lege are drept scop desființarea Stadionului Republican din municipiul Chişinău care stă pe un teren cu suprafaţa de 5,1814 ha. Pe acest loc, statul va asigura construcția sediului Ambasadei Statelor Unite ale Americii.

Pentru aceste lucrări, deja a fost acordat avizul favorabil al Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Prin proiectul dat se propune transmiterea, cu titlu oneros, a bunului imobil în proprietatea Statelor Unite ale Americii în scopul edificării noului sediu al Ambasadei.

„Realizarea proiectului dat nu implică cheltuieli financiare publice şi nu conţine prevederi de reglementare a activităţii de întreprinzător”, anunță autorii.

Guvernul va fi responsabil de determinarea valorii terenului și de negociere a prețului și semnarea contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil.

În octombrie 2006, Guvernul de atunci a aprobat hotărârea cu privire la reconstrucția complexului „Stadionul Republican”. În martie 2007 a fost solicitată de la Primăria mun. Chișinău eliberarea Autorizației de demolare a nouă construcții situate pe teritoriul Stadionului Republican, acestea fiind proprietatea privată a unor persoane fizice și juridice. Primăria Chișinău eliberează însă autorizația de desființare a tribunelor complexului Stadionului Republican. Decizia finală privind organizarea și urgentarea activităților de demolare a Stadionului Republican a fost luată în cadrul ședinței de lucru a Guvernului din 11 iunie 2007.