În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna septembrie curent 3595 lei (+12,0% faţă de septembrie 2013). În sectorul economic (real) câştigul salarial a fost de aproximativ 4540  lei (+14,1% faţă de septembrie 2013).

Indicele câştigului salarial real pentru luna septembrie 2014 faţă de luna septembrie 2013 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 108,3%.

La capitolul domenii de activitate, Comunicațiile răman în continuare sectorul cel mai atractiv din punct de vedere al nivelului de remunerare, cu un salariu mediu de peste 10 000 de lei înregistrat în luna septembrie. Acesta este urmat de domeniul energetic unde salariul mediu este de aproape 8000 de lei, si cel al finanțelor si asigurarilor cu circa 7000 de lei.