Potrivit BNM, în luna mai, diminuarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată, în special, de deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA ,cu un impact de 36.67 milioane dolari. La fel, a contribuit la scăderea rezervelor şi plata sumei de 7,42 milioane dolari, aferentă serviciului datoriei publice externe a Republicii Moldova, ieșirile nete de 6.52 milioane dolari, aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licențiate şi plățile Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova în valoare de 5.23 milioane dolari.

Totodată, pe parcursul lunii mai, la majorarea activelor oficiale de rezervă a contribuit înregistrarea unor credite și granturi de 14,92 milioane dolari în favoarea Ministerului Finanțelor pentru proiecte investiționale: intervențiile pe piața valutară internă sub formă de cumpărări de valută în valoare de 10,1 milioane de dolari şi veniturile de 3.88 milioane dolari de la gestionarea rezervelor valutare etc.

Pe 31 ianuarie 2018, rezervele valutare au ajuns la nivelul de 2,9 miliarde dolari, cel mai mare din istoria Republicii Moldova. Datele Băncii Naționale, relevă că doar într-o săptămână (12-19 ianuarie 2018) activele oficiale de rezervă au înregistrat o creștere cu circa 68 de milioane de dolari.

De notat că pe parcursul anului 2017, activele oficiale de rezervă s-au majorat cu circa 597 de milioane dolari sau cu 27%, față de anul 2016. Creșterea a fost determinată în special de intervențiile pe piața valutară internă sub formă de cumpărări de valută în valoare de câteva sute de milioane dolari. Aceste intervenții au fost efectuate în condițiile unor intrări semnificative de valută, care au dus la o apreciere semnificativă a leul moldovenesc (comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent) în raport cu dolarul SUA. Fără aceste intervenții leul s-ar fi apreciat și mai tare, ceea ce poate lovi în economia țării.