Ca urmare a scrisorii deschise a profesorului Constantin Șchiopu, postată pe o rețea de socializare și adresată ministrului Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, ministerul a venit cu următoarea scrisoare:

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va analiza minuțios toate sesizările privind calitatea testelor de la examenul de bacalaureat din sesiunea curentă și va întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea unei evaluări corecte și obiective a răspunsurilor oferite de candidații care susțin examenul de bacalaureat.

În context, menționăm că pct. 84 din Regulamentul cu privire la examenul național de bacalaureat, aprobat prin Ordinul MECC nr. 47 din 23.01.2018, prevede atât procedura, cât și criteriile de selectare a coordonatorilor și membrilor grupurilor de lucru care au elaborat materialele de examene. Prin urmare, persoanele selectate sunt experți în domeniu, cu vaste experiențe în calitate de autori de subiecte de olimpiadă și examene naționale, precum și deținători ai gradelor didactice unu sau superior/ai titlurilor științifice.

Totodată, considerăm inoportună și contraproductivă analiza calității testelor înainte ca acestea să fie făcute publice. Reconstituirea din memorie a subiectelor de la examen este interzisă (conform pct. 115 din Regulamentul sus-menționat), iar testele propriu-zise urmează a fi publicate pe pagina web a Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare la data de 27 iunie 2018, odată cu afișarea în Centrele de Bacalaureat a rezultatelor preliminare ale examenului.

Menționăm, de asemenea, că discuțiile cu referire la calitatea testelor trebuie aibă loc între specialiști, într-un cadru corespunzător. În acest cadru, orice sesizări și propuneri sunt Serviciul informare și comunicare cu mass-media 2 binevenite, fiindcă scopul final este să asigurăm un proces de evaluare cât mai bun. Reamintim că există un Cod de etică al cadrului didactic, iar învinuirile publice adresate unor cadre didactice de către alte cadre didactice reprezintă o încălcare a prevederilor acestui cod. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării face apel către profesori să respecte prevederile codului menționat, fără a leza onoarea, demnitatea și reputația profesională a autorilor testelor. De asemenea, îndemnăm profesorii, părinții și toate persoanele implicate în organizarea și reflectarea examenului de bacalaureat să contribuie la crearea unui climat favorabil pentru candidați, astfel încât aceștia să beneficieze de confortul emoțional necesar susținerii cu succes a examenului”.